advertisement

雨僑羅力威日本九州溫泉慳家蜜月

很多新人結婚後的蜜月旅行,總會預算大洗一筆,不過雨僑就決定做慳家人妻,與老公羅力威慳遊日本九州蜜月旅行。不要以為慳住玩就等如無質素和就住食玩買,雨僑表示其實要慳並不難,她分享:「只要預先計劃好,好似我哋有一日去溫泉旅館,歎完五星級享受,之後幾日嘅行程咪慳番啲。」

這場慳家蜜月,雨僑仲用了不同方法去慳到盡!

 

有人喜歡在婚後立刻度蜜月,也有新人像雨僑和羅力威,先享受結婚生活,其後才去蜜月旅行歎二人世界。Ava由老公操刀拍攝的蜜月相片,笑得又靚又幸福。

雨僑羅力威日本九州溫泉慳家蜜月

雨僑羅力威日本九州溫泉慳家蜜月

另外二人穿著粉紅毛衣「情侶裝」,Ava表示:「老公見到有件冷衫好似我著緊個件,專登買來同我影情侶相,但其實我前一晚食完燒肉,所以件衫其實有陣燒烤味。」

雨僑羅力威日本九州溫泉慳家蜜月

不過雨僑羅力威這次慳家蜜月似乎早了少少,櫻花花季尚未開,但兩夫妻到霧島神宮時,Ava竟發現有幾棵樹已偷步開花,點知拍照時,她笑說:「有位好心姐姐提醒我其實我影緊係梅花,原來我唔係賞緊櫻,係賞梅,都算係加深咗對梅花嘅認識。」

雨僑羅力威日本九州溫泉慳家蜜月

而同穿著粉紅毛衣「情侶裝」的二人相當合襯,Ava表示:「老公見到有件冷衫好似我著緊個件,專登買來同我影情侶相,但其實我前一晚食完燒肉,所以件衫其實有陣燒烤味。」二人溫馨背後原來相當搞笑。