advertisement

【冬日浪漫】10張浪漫聖誕婚照

一年365日,結婚的好日子有限,如果擇日都擇中係聖誕節舉行,真的是不可多得的天作之合!看看外國人的聖誕婚照,讓婚禮沾上聖誕的浪漫氣氛和歡欣色彩,都是賞心樂事!

 

 

圖片來源:Anna Perevertaylo

 

 

圖片來源:httpapracticalwedding.com

 

 

圖片來源:JANELLE ELISE PHOTOGRAPHY

 

 

圖片來源:Joee Wong

 

 

圖片來源:KATIE KAIZER PHOTOGRAPHY

 

 

圖片來源:LIA GIANNOTTI PHOTOGRAPHY

 

 

圖片來源:M LINDSAY PHOTOGRAPHY

 

 

圖片來源:STEVEN AND LILY PHOTOGRAPHY

 

 

 

圖片來源:© www.wescraftphotography.com

 

圖片來源:YULIYA M Photography