advertisement

大妗姐金句

大妗姐金句

 

大妗姐金句瑯瑯上口,無論當日身份是大妗姐或兄弟姊姐工作人員,背上一兩句「撐場」攪氣氛也無妨。

 

敬茶篇
飲過新袍茶,富貴又榮華
飲過新娘茶,靚過林青霞
飲過新娘茶, skll 都唔駛搽
飲過新郎茶,型過劉德華
飲過新人茶,唔怕矇檬查查(for 老人家)
飲過新人茶,發到笑哈哈
飲過新人茶,麻雀聽晒話
飲過新人茶,子孫聽晒話
飲過新抱茶,出年做阿嫲
飲過新抱茶,好快孫仔四圍爬
今年娶新抱,出年有孫抱
老爺飲過新抱茶,花開富貴又榮華
奶奶飲過新抱茶,出年抱孫笑甩牙
大姨媽飲過新女婿茶,仔女聽教又聽話
大姨丈飲過新女婿茶,出年個仔考第一定會笑哈哈
姑媽飲過新抱茶,皮膚滑溜誇啦啦
姑丈飲過新抱茶,仔女成績唔會差

 

飲茶篇
茶到口,財到手,買田又買樓
茶到口,財到手,買車又買樓
茶到口,財到手,富貴榮華一齊有
茶到口,甜到漏
飲深D,賺多D
飲深D,中三T
一啖飲到尾,年頭賺年尾,買田又買地
一啖飲到尾,青春又健美
帶個大金牌,一世唔洗捱
添一添,賺萬千
香茶到口,添福又添壽
三杯到口,  明年飲姜酒
甜茶到口, 兒孫好快有
一杯飲到尾,青春又健美
食過糖蓮子,到佢年年生貴子。
食過糖蓮耦,到佢年年都有。

 

戴金器篇
戴起大囍,戴到風生水起
戴起大囍,新娘好快有喜
戴起大囍,戴到好快有身紀
戴起大囍,戴到金銀遍地
戴起大囍,保證你家肥屋潤笑嘻嘻
戴過金手鈪,等你快 D 買豪宅
戴過金頸鏈,富貴好明顯
戴過金頸鏈,等你兩個賺多 D 錢
戴過金戒指,生個金童子
金鍊戴上頸,好快住山頂
金戒戴上,三年抱兩
戴過金手鍊,有錢又有面
戒指有鑽石,特別多人錫
八隻手,發到夠
八隻手,乜都有

 

下載大妗姐金句